Koimesis Tes Theotokos Kilisesi

Yeni Mahalle, Mustafa Kemal Paşa Sokak’ta bulunan Koimesis Kilisesi, Hyakinthos Manastırı olarak da bilinmektedir. Kilise, 1922 yılında Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan işgali sırasında tamamen yıkılmıştır.

Üzeri büyük bir kubbe ile örtülü olan kilisenin apsis yarım kubbesi ile bazı tonozlarını mozaikler süslüyordu. Apsis yarım kubbesinde altın zemin üzerinde kucağında Hz. İsa olan bir Meryem mozaiği, iki yanında İse imparator elbiseleri ile giyimli dört baş melek tasviri yer alıyordu. İçeride ayrıca dört incil yazarını, kitaplarını hazırlar vaziyette gösteren dört mozaik daha dikkati çekiyordu. Bunlardan başka geç döneme ait ikonalar ve yağlı boya tablolar da vardı. Bu modern resimlerden birinde 325 yılı konsili tasvir edilmiştir.

Theotokos manastırının ana kilisesi, Piskopos Hyakinthos tarafından 787 yılından önce, muhtemelen 8. yüzyılın başlarında inşa ettirilmiştir. Apsis ve Bema tonozundaki figürlü mozaikler İkonoklasmus döneminde tahrip edilmiş, 843 de tasvir kırıcı bu denemin sonuçlanmasıyla Naukratios tarafından yenilenmiştir. Narteksteki mozaikler ise, 1065 yılında yapıya büyük hasar veren bir zelzele sorası gerçekleştirilen onarımda yapılmıştır. Mozaik panoda İmparator8 X. Konstantions (1059-1067)ile birlikte tasvir edilen Nikephoros, manastırın bu dönemdeki hamisidir. Mimari veriler kubbenin, tympanon duvarlarını, tonozların ve narteksin aynı yıllarda onarıldığını gösterir. Bizans kaynakları, Hyakinthos’un kurduğu manastırın, 13, yüzyılda, bilhassa İznik İmparatorluğu döneminde, önem kazandığını belgeler. Laskaris sülalesinden olan ilk İznik İmparatoru I.Theodoros, 1222 de ölünce buraya, karısı Anna’nın yanına gömülür.

1922 den sonra uzun yıllar harap bir şekilde kalan yapı, 1955 yılında moloz ve topraktan temizlenerek temelleri ortaya çıkarılmıştır.

İletişim