Hypoge (Yer Altı Mezarı)

İznik surlarının 5 km. dışında, Elbeyli Kasabası sınırları içinde kalan Hespekli mevkiinde, Hespekli Çamlığı denilen tepenin eteğinde inşa edilmiş yapı, 1967 yılında İznik – Elbeyli yolunun yapımı için bölgeden malzeme toplayan iş makinesinin kapı bölümünün batı ucunu delmesiyle fark edilebilmiştir. Yapı hakkında kapsamlı araştırmalar yapan N. Fıratlı yapıyı 4. yüzyıla tarihlendirerek, erken Hıristiyanlık döneminde inşa edildiğini belirtmektedir. Bu tarihlendirmeyle İznik ilçe sınırları içinde tarihi belirlenebilen en erken Hıristiyanlık yapısı bu mezar odası olmaktadır.

Üzeri bir tonozla örtülüdür. Tavan ve duvarları bitkisel ve geometrik motifler ile hayvan figürlerinden oluşan fresklerle dekorludur.

Fresk tekniğinde yapılmış Bizans resim sanatının en güzel anıtsal örneklerinden biri olup, Hıristiyan dini motiflerinin sembolik bir anlayış ile betimlenmesi bakımından önemli bir eserdir. Hipojeyi ölümsüzleştiren iç duvar yüzlerinin ve tonozun çok renkli fresklerle kaplı olmasıdır. Freskler zamana karşı fazla koyamamış zaman içerisinde yer yer dökülmeler yaşasa da çeşitli renklerdeki tabii boyaların kullanıldığı freskler yapıldığı günün canlılığını korumaktadır.

İletişim

Sanal Tur