Dikili Taş

Dikili Taş (Obelisk)

Kentin 5 km. kuzeyinde bağ ve bahçeler arasında yükselen bu mezar anıtı, Eski Roma Yolu üzerindedir (Elbeyli Kasabası}. “Dikilitaş”, “Nişantaşı” ve “Beştaş” adlarıyla da bilinmektedir. M.S. I. yüzyılda C. Casius Philiscus adlı varlıklı bir Bithynialı anısına yapıldığı üzerindeki Hellence kitabeden anlaşılmaktadır.

Dikdörtgen prizma bir kaide üzerinde beş adet üçgen prizma mermer blokun üst üste konulmasıyla inşa edilen obelisk, 12 metre yüksekliktedir. Anıtın tepesindeki altıncı taşın üzerinde vaktiyle bir kartal ya da zafer tanrıçası Nike’nin olduğu sanılmaktadır. Anıtın bir yönünde Philiscus’un heykelinin bulunduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır.

İletişim

Sanal Tur
  • Elbeyli Köyü / İznik