Berber Kaya Lahidi

Kentin doğusundaki Abdülvahap Tepesi’nin güneybatı yamacında yer alan, tek bir kaya kütlesinden yontularak yapılmış, büyük bir oda biçimindeki mezar anıtının zemininde mezarlar yer aldığı tahmin edilmektedir

Kral mezarları grubuna giren bu dev ölçülü lahit İznik’te Helenistik çağa ait tek eserdir. Üçgen alınlıklı, kırma çatılıdır. Üzerinde sade işçilikli dekoratif bezemeler, silmeler ve kabartma kalkan göbeği gibi motifler vardır. Yöre halkının “Berber Kaya” olarak adlandırdığı devasa boyuttaki bu mezar Oğlundan kaçarken İznik’e sığınan ve burada öldürülen Bithynia kralı II. Prusias (M.Ö. 185-149) için 149’da yapıldığı öne sürülür. Bu mezar, kara yoluyla gelen seyyah ve ressamların dikkatini çekmiş ve bütün İznik manzaralarında ön planda gösterilmiştir. Ne yazık ki başka benzeri olmayan bu eski eser söylenildiğine göre define arayıcılarının tahribi sonunda 1953 yılında tamamen parçalanarak dağılmıştır. Devasa boyuttaki bu mezarın genişliği 4.38 m. yüksekliği 3. 90 m. ve uzunluğu da 5 mt.dir.

2015 yılında Bursa Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne sunduğu raporda, Anıt mezarın yol seviyesinden yaklaşık 30-40 metre aşağıda olduğu, tek parçasının yaklaşık 30 ton ağırlığında olduğu belirtilirken kırılan ve parçalara ayrılan Lahitin kaldırılıp taşınabilmesi için büyük tonajlı iş makinesine ihtiyaç duyulduğu ancak, makinenin bu seviye ye indirilip çalıştırılmasının da mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Bu nedenle tarihi Lahitin yerinde korunmasına karar verilerek 2016 yılı içinde çevre düzenlemesi yapılmış ve iniş yolu ahşap malzemeler ile düzenlenmiştir.

İletişim

Sanal Tur